TeaserImage

Kommunikasjonsferdigheter er nå blitt en del av spesialistutdanningen. Kommunikasjon er like vanskelig som kirurgi. Det kreves like mye trening, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, Universitet i Oslo og Ahus.

TeaserImage

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få i statsbudsjettet.

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Tidsskriftet har fått nytt design

Tidsskriftet har fått nytt design

Nye sjangre, artikkelserier og ny struktur er blant nyvinningene i den ferske utgaven av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les mer...

Fastlegene stadig mer populære i befolkningen

Fastlegene stadig mer populære i befolkningen

Fastlegene ligger helt i toppen når det kommer til brukernes tilfredshet og tillit til offentlige tjenester.  De siste årene har de blitt stadig mer populære.

Les mer...

Ny normaltariff for 2017/2018

Ny normaltariff for 2017/2018

Rammen for oppgjøret var ferdigforhandlet 9. juni, og den 15. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.

Les mer...

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Alle trenger litt støtte iblant

teaserimage

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse