TeaserImage

Det er artig å få anledning til å arrangere et landsstyremøte med spennende helsepolitisk debatt og valg i Ålesund, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal legeforening.

TeaserImage

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få i statsbudsjettet.

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Ønsker økning i antall studieplasser

Ønsker økning i antall studieplasser

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet utrede kapasiteten ved medisinske fakulteter i Norge.

Les mer...

Enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune

Enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune

- Vi har et mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier forhandlingsleder, Erik Graff.

Les mer...

Oppstart av normaltarifforhandlingene

Oppstart av normaltarifforhandlingene

Legeforeningen og staten møttes for å starte normaltarifforhandlingene for 2017.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

I solidaritet med dr. Küni

teaserimage

I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse