TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

- Budsjettet er likevel et utgangspunkt for en tydelig prioritering av helse. Nå må politikerne forplikte seg til å følge opp. Pasientene skal fortsatt møte en helsetjeneste i verdensklasse, sier president Marit Hermansen.

TeaserImage

Akademikerne Helses advokat, Christopher Hansteen, la i sin sluttprosedyre frem hvilke konsekvenser Rikslønnsnemndas avgjørelse vil ha for sykehuslegene.

TeaserImage

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få i statsbudsjettet.

Seier i Arbeidsretten

Seier i Arbeidsretten

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. - Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen.

Les mer...

Kan reservere seg mot Legelisten.no

Kan reservere seg mot Legelisten.no

Datatilsynet slår fast at helsepersonell kan reservere seg mot å bli vurdert på Legelisten.no. - Viktig avgjørelse for fastlegene, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Les mer...

Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" mottok 8. november hedersprisen for kvalitet, sikkerhet og pasientsentrert omsorg på Verdens sykehuskongress (IHF) i Taiwan.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Fra presidenten

Vi trenger moderne legekontor og sykehus, og vi trenger det nå!

teaserimage

Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse