TeaserImage

Jeg er aller mest interessert i syndromutredning. Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

TeaserImage

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få i statsbudsjettet.

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Helsebarometeret 2017: Helse på topp

Helsebarometeret 2017: Helse på topp

Velgernes beskjed til politikerne er soleklar. I kampen om statsbudsjettkronene må helsesektoren bli vinneren.

Les mer...

Feil om legers vakter

Feil om legers vakter

Kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet, mener Akademikerne. Vaktordningene må avtales mellom partene – enten lokalt, eller følge et fast, felles mønster. 

Les mer...

Tillit må skapes på den enkeltes arbeidsplass

Tillit må skapes på den enkeltes arbeidsplass

Skal samarbeid og tillit bli mer enn fagre honnørord i festtaler, må sykehusansatte ha reell medbestemmelse og pasientnære ledere større beslutningsmyndighet.

Les mer...

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Det går ikke over

teaserimage

Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter.

Ledige stillinger i sekretariatet

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse