Søknadsskjema

Søknad til Allmennmedisinsk forskningsfond sendes elektronisk.

Vi ønsker eventuell tilbakemelding på bruk av skjemaet til tor.carlsen@legeforeningen.no.

Styret drøftet tildelingspolicy i fondet i styremøtet våren 2016. Policy er punktvis oppsummert her.

Leger som har spesialitet i allmennmedisin, eller er under spesialisering, kan søke.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

Ved første søknad til AMFF: 
Selve søknaden skal ha maksimalt en sides resyme og inntil ni siders beskrivelse av de første fire kulepunktene:

  • prosjektbeskrivelse
  • finansieringsplan
  • tidsplan
  • formidlingsplan;

Videre

  • Søkers CV
  • Veiledererklæring: Søker skal ha veileder knyttet til Allmennmedisinsk forskningsenhet eller allmennmedisinsk universitetsseksjon/faggruppe i Norge. Veileder skal fylle ut skjema som sendes inn sammen med øvrige vedlegg. Last ned skjema for veiledererklæring her.
  • Veileder(e)s CV med publikasjoner,

Oversendelsesbrev resyme og veilederbrev skal være på norsk. 


Ved forlengelse av prosjekt som tidligere har fått støtte fra AMFF
:

  • Oppdatert prosjektbeskrivelse og framdriftsplan, med eventuelle endringer fra forrige søknad i kursiv.
  • Veilederklæring  last ned her -  fylles ut og sendes inn sammen med øvrige vedlegg

Ved flere søkere til fellesprosjekt: Ta kontakt med sekretariatet, se kontaktinfo under.

Alle vedlegg må samles til ett dokument på maks 25 sider totalt (obs: må sendes i pdf-format), som lastes opp i "browse"-feltet under.

Se utlysningteksten for utfyllende informasjon om krav til søknad.

Søknaden mottas av Allmennmedisinsk forskningsfonds sekretariat, og eventuelle spørsmål kan rettes til Tor Carlsen.  

Fornavn
Etternavn
Adresse
Epost
Telefon
Prosjektnavn
Har prosjektet tidligere fått støtte fra AMFF?
Akademisk tilknytning under prosjektet (AFE, universitetsseksjon/faggruppe)
Hovedveileder
Er det søkt om finansiering fra andre kilder
Hvis ja, spesifiser hvor det er søkt
Er doktorgrad siktemålet?
Tilleggsopplysninger til spørsmål om doktorgrad
Søker stipend for antall måneder
Søker stipend for stillingsandel i % (f.eks. 6 måneder i 50% stilling)
Tilleggsopplysninger til antall måneder og stillingsandel
Last opp vedlegg (kun ett dokument):