Ansettelse, oppsigelse og avskjed

Her er en oversikt over de ulike sidene ved arbeidsforhold for ansatte leger, slik som inngåelse av arbeidsavtale, oppsigelse og avskjed.