Opphør av arbeidsforhold

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter ved opphør av arbeidsforhold er i stor utstrekning regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Bestemmelser i individuelle og kollektive avtaler kan også ha betydning for partenes plikter og rettigheter. De ulike saksbehandlingsreglene ved opphør av arbeidsforhold er viktige for både arbeidsgiver og arbeidstaker å ha oversikt over, men kan av og til oppleves som kompliserte.

Juridisk bistand/råd

Ta gjerne kontakt med sekretariatet dersom du har mottatt en oppsigelse, avskjed eller et varsel om opphør av arbeidsforholdet av andre grunner, og ønsker en vurdering av hvordan du skal forholde deg.

Les også

Mer om emnene