Arbeidstid og arbeidssted

Arbeidsmiljøloven gjelder også for leger. Det er i tariffavtaler gjort unntak fra enkelte deler av lovens arbeidstidsbestemmelser.