Forskning, fordypning og annen kompetanseutvikling

For å sikre faglig oppdatering er det avtalt rett til permisjon/fordypningstid.

Les også