Lønn

Hovedmålgruppen for informasjonen nedenfor er sykehusleger i Spekter-området og i hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (Virke). Artikkelen sier ikke noe spesifikt om lønn i staten, KS eller Oslo kommune. Klargjøring av begreper og gjennomgang av lønnselementene for sykehusleger.

 

Avtaleverk:

Spekter: Overenskomst helseforetakene

Virke: Sentral særavtale og eventuelle lokale avtaler

Oversikt over de ulike lønnssatser