Forsinket lønnsutbetaling

Ved forsinket lønnsutbetaling kan lønnsmottaker kreve forsinkelsesrenter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved lønnsutbetalinger er forfallsdag den dagen lønnen i henhold til det avtalte skulle blitt betalt.

Dersom man har fått utbetalt for lite i lønn i flere omganger, skal renter beregnes ut fra ulike forfallsdatoer. Det må derfor foretas en beregning av hvor mye man har fått for lite utbetalt pr måned, og så regne renter fra det tidspunktet hver enkelt lønn skulle vært utbetalt korrekt.

Mer om emnene