Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordning

Det følger av de sentrale tariffavtalene at kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordning, skal avtales mellom partene i det enkelte helseforetak/sykehus/virksomhet eller mellom arbeidsgiver og den enkelte lege

Avtaleverk:
Helseforetakene – Spekter: A2 §§ 2.2, 2.3 og 5.9.
Lovisenberg – Spekter: A2 §§ 2.2, 2.3 og 5.9
Virke: Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Legeforeningen og Virke § §§ 2.2, 2.3 og 5.9

I slike avtaler tas inn f. eks. godtgjørelse pr. dag med ambulering, evt. godtgjøring hvis ambulerende tjeneste ikke skal inngå i tjenesteplan, reisetid mellom arbeidsstedene og eventuell merreisetid fra hjem til ambuleringssted, samt andre reiseutgifter; herunder taxi og kostgodtgjørelse.

Ved enkelte avdelinger hvor det er ambulering, tilføres midler til kompetansehevende tiltak. Prosentsatsen avtales i den enkelte enhet, og midlene disponeres av avdelingsoverlege/medisinsk leder og legegruppen i fellesskap

Les også

Mer om emnene