Kompensasjon for utvidet tjeneste/arbeidstid

Nærmere avtale om kompensasjon for utvidet tjeneste/arbeidstid avtales mellom partene i det enkelte helseforetak/sykehus/virksomhet

Avtaleverk:
Helseforetakene – Spekter: A2 § 5.10
Lovisenberg – Spekter: A2 § 5.10
Virke: Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Legeforeningen og Virke § 5.10

Selv om det ikke står eksplisitt i de sentrale tariffavtalene, er det også prosent av basislønn som er utgangspunkt for honorering. Merk at godtgjøring for frivillig utvidet tjeneste/arbeidstid inngår som en del av den faste inntekten etter tjenesteplan og slik også inn i sykelønnsgrunnlag og pensjonsgrunnlag.

Les også

Mer om emnene