Legeforeningens policy

Turnusleger er en viktig ressurs for sykehus og kommuner. Det er derfor viktig at turnuslegers boligforhold er tilfredsstillende.

På grunn av turnustjenestens særlige karakter og pliktmessighet bør husleien ligge under markedspris. Likestillingsloven gjelder også for turnustjeneste og Legeforeningen er opptatt av at administreringen av turnustjenesten skjer i tråd med likestillingsloven.

 

Les også

Mer om emnene