Gravide sykehusleger må få vaktfritak

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. Vi mener at å løpe mellom akutt syke pasienter, ikke lar seg kombinere med det å være høygravid mindre enn tre måneder før fødsel. Gravide i siste trimester må ha rett til automatisk vaktfritak. På den måten unngås sykmeldinger og legene kan jobbe med pasienter helt fram til de går ut i foreldrepermisjon. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Les mer på www.gravideleger.no