Slitne leger – en risiko for pasientene

Tillitsvalgte er sykehusenes sikkerhetsventiler. Individuelle arbeidsplaner for hver enkelt lege i sykehus, gjør at tillitsvalgte ikke får gjort jobben sin på en skikkelig måte. Lege og tillitsvalgt Kristin Kornelia Utne forklarer hvorfor dette er uforsvarlig.