Uforsvarlig arbeidstid truer pasientsikkerheten

Kristin Utne, lege og tillitsvalgt, forklarer hvorfor individuelle arbeidsplaner for hver enkelt sykehuslege er en dårlig idé - for både lege og pasient.
Støtt Akademikerne i kampen for medbestemmelse og kollektive arbeidsplaner.