Legens ansvar

Helserettslige temaer som taushetsplikt, pasientjournaler og dokumentasjonsplikt, pasientrettigheter, tilsynsaker, vitne- og sakkyndigrollen, erstatningsansvar m.m.