Media og offentlighet

Det gjelder et generelt prinsipp om ytringsfrihet, og leger kan delta i den alminnelige samfunnsdebatten.

Men legen må ta hensyn til relevante begrensninger i ytringsfriheten som følge av legens profesjonsansvar (særlig taushetsplikten) eller arbeidsforhold (lojalitet til arbeidsgiver og eventuelle taushetserklæringer). Leger vil kunne oppleve at mediefokus blir rettet direkte mot egen virksomhet og person. I slike situasjoner bør legen legge en gjennomtenkt mediestrategi. Taushetsplikten må alltid ivaretas.