Tilsyn, straff og erstatning

Her finner du informasjon om de vanligste konsekvensene av brudd på legens ulike plikter.

I sitt arbeid må leger forholde seg til et omfattende regelverk som er i stadig utvikling. Legers rettslige ansvar følger både av autorisasjonen, rollen som ansatt og arbeidsgiver og som privatperson.