Kjøp og salg av praksis

Her finner du informasjon om overdragelse av praksis, nemndsbehandling og oversikt over praksisoverdragelser.