Legers bruk av vikar

Retten til å ta inn vikar korresponderer med en rett til å ha fravær i praksis. Rammeavtalen begrenser ikke muligheten for at legen og kommunen/RHF-et kan bli enig om fravær i andre tilfelle enn de som er regulert.