Avtalemaler

Næringsdrivende leger må inngå en rekke ulike typer avtaler som del av sin virksomhet. Legeforeningen har laget maler for en del avtaler som mange vil ha behov for å inngå.

 Vi gjør oppmerksom på at dette er eksempler, og det må gjøres individuelle tilpasninger i forhandlinger mellom partene, eventuelt med ekstern fagkyndig bistand.