Kalender

40 aktiviteter. Side 1 av 4

Rekkefølge:

    Årsmøte og seminar planlegges for 2017 - sett av tiden, så kommer vi tilbake til sted og et attraktivt program (som tradisjon tro skal være).

    Svært nyttig hands-on workshop for alle gynekologer. ISUOG-sertifisert. Anbefales!

    LVS-årsmøte og fagkonferanse holdes i år i Bergen 20-21.04.

    NFOG, den nordiske versjonen av NGF, arrangerer kurs om hormoner i København. Dette to-dagers kurs dekker alt fra risko ved hormonbruk, menopause, alternativer til hormonbruk i menopause, prevensjon hos kvinner over 40 og mange andre relaterte tema.

40 aktiviteter. Side 1 av 4