Kalender

16 aktiviteter. Side 1 av 2

Rekkefølge:

  Ifølge retningslinjer fra Helsedirektoratet i 2014 skal helsepersonell spørre alle gravide om de har vært utsatt for vold. Etter tre år ser vi at retningslinjene ikke er tilstrekkelig implementert og at det er behov for mer kunnskap om vold mot kvinner i svangerskapet.

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 4 dagers kurs.

  Årsmøtekurs. Arrangeres i tilknytning til årsmøter i LSA og Norsam

  Et programm fullspekket med praktisk og teoretisk påfyll innen laparoskopi og hysteroskopi, internationale foredragsholdere og live-operasjoner. Godkjent av DNLF (LIS og videreutdanning)

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 5 dagers kurs. Arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

  Allmenn- og samfunnsmedisinsk fagkongress Nettside: http://www.nidaroskongressen.no/

16 aktiviteter. Side 1 av 2