Kalender

15 aktiviteter. Side 1 av 2

Rekkefølge:

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 5 dagers kurs.

  Fagdag med mye praktisk og nyttig for alle gynekologer, ikke bare relevant for urogynekologer.

  Alle leger som utreder og behandler dysplasi i cervix, burde gjennomføre et kolposkopikurs.

  Delirium ("akutt forvirring") er ein veldig vanleg komplikasjon til somatisk sjukdom. Eldre og pasientar med demens er spesielt utsatt, men delirium kan også ramme yngre om dei blir sjuke nok. Delirium er assosiert med auka risiko for død og utvikling av demens.

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 4 dagers kurs. Arrangers i samarbeid med Folkehelseinstituttet

  Påmelding til middag; oelf(at)online.no. Møtet er pent for alle medlemmer av Østfold Legeforening

  Det tradisjonelle Sundvoldenseminaret er tilbake! Det blir seminar onsdag 29.11 - torsdag 30.11. Kurset annonseres og tar i mot påmeldinger til høsten.

  Mål for kursen er å tilegne seg kunnskaper om bekkenbunnens anatomi. Kjenne til behandlingsprinsipper for genital decens hos kvinner og delta i diskusjoner om behandlingsalternativer.

  Eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin høsten 2017

15 aktiviteter. Side 1 av 2