Kalender: Legeforeningen

1 aktivitet. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    Delirium ("akutt forvirring") er ein veldig vanleg komplikasjon til somatisk sjukdom. Eldre og pasientar med demens er spesielt utsatt, men delirium kan også ramme yngre om dei blir sjuke nok. Delirium er assosiert med auka risiko for død og utvikling av demens.

1 aktivitet. Side 1 av 1

search

Foreningsledd

Fjern Legeforeningen