Kalender: Norsk gynekologisk forening

6 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    European Society of Human Reproduction and Embryology 33rd Annual Meeting 2017

    Ifølge retningslinjer fra Helsedirektoratet i 2014 skal helsepersonell spørre alle gravide om de har vært utsatt for vold. Etter tre år ser vi at retningslinjene ikke er tilstrekkelig implementert og at det er behov for mer kunnskap om vold mot kvinner i svangerskapet.

    Et programm fullspekket med praktisk og teoretisk påfyll innen laparoskopi og hysteroskopi, internationale foredragsholdere og live-operasjoner. Godkjent av DNLF (LIS og videreutdanning)

    Alle leger som utreder og behandler dysplasi i cervix, burde gjennomføre et kolposkopikurs.

6 aktiviteter. Side 1 av 1

search

Foreningsledd

Fjern Norsk gynekologisk forening