Kalender: Norsk samfunnsmedisinsk forening

8 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 4 dagers kurs.

  Årsmøtekurs. Arrangeres i tilknytning til årsmøter i LSA og Norsam

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 5 dagers kurs. Arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

  Allmenn- og samfunnsmedisinsk fagkongress Nettside: http://www.nidaroskongressen.no/

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 3 dagers kurs. Arrangers på Nidaroskongressen i Trondheim

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 5 dagers kurs.

  Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin. 3-4 dagers kurs. Arrangers i samarbeid med Folkehelseinstituttet

  Det tradisjonelle Sundvoldenseminaret er tilbake! Det blir seminar onsdag 29.11 - torsdag 30.11. Kurset annonseres og tar i mot påmeldinger til høsten.

8 aktiviteter. Side 1 av 1

search

Foreningsledd

Fjern Norsk samfunnsmedisinsk forening