Vårmøtet - NFIM&NFMM

Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi avholder et felles årlig vårmøte.

Informasjon

  • Hvor: Sarpsborg, Østfold
  • Dato: 31.05.- 01.06.2017.