Nidaroskongressen 2017

Allmenn- og samfunnsmedisinsk fagkongress Nettside: http://www.nidaroskongressen.no/

Informasjon

  • Hvor: Trondheim (Nidaroskongressen)
  • Dato: 16.10.- 20.10.2017.