Educational Course: Hormones, Friend or Foe?

NFOG, den nordiske versjonen av NGF, arrangerer kurs om hormoner i København. Dette to-dagers kurs dekker alt fra risko ved hormonbruk, menopause, alternativer til hormonbruk i menopause, prevensjon hos kvinner over 40 og mange andre relaterte tema.

Les mer om arbeidet til NFOG på nettsiden nfog.org.
Refusjon må søkes om fra egen arbeidsgiver, evt søke forhåndsgodkjenning gjennom utdanningsfond 3. 

Les mer om arbeidet til NFOG på nettsiden nfog.org.Refusjon må søkes om fra egen arbeidsgiver, evt søke forhåndsgodkjenning gjennom utdanningsfond3.

 

Informasjon

  • Hvor: Bella Sky Hotel, Copenhagen, Danmark.
  • Dato: 27.04.- 28.04.2017.