Norsk Kvinnelig Inkontinens Forum

Fagdag med mye praktisk og nyttig for alle gynekologer, ikke bare relevant for urogynekologer.

Norsk kvinnelig inkontinens register inviterer leger, uroterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og sekretærer som er interessert i utredning og behandling av urininkontinens til Norsk kvinnelig inkontinensforum

Fredag 10. november 2017 Oslo universitetssykehus, Ullevål Rødt Auditorium, Patologibygget

Møteleder Ingrid Volløyhaug

Se program nederst i vedlegget

Deltagelse, mat ved ankomst, lunch og kaffe i pausene er kostnadsfritt.

Ingen begrensning på antall deltagere fra hver avdeling. Vi ber om påmelding til møtet innen 15. september.

Bindende påmelding med navn og profesjon på deltagerne skjer til Bjørg Tove Johansen,
Kvinneklinikken,Bærum sykehus bjorg.tove.johansen@vestreviken.no
tlf 67809452

Informasjon

  • Hvor: Oslo universitetssykehus, Ullevål Rødt Auditorium, Patologibygget
  • Dato: 10.11.2017 kl. 10:55-16:25.