Forskning om biomedisinske bildeteknikker

Kursnr.: B-27890

Godkjenninger: Nukleærmedisin Videreutdanning: Valgfrie kurs: 21t. Radiologi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 21t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 21t.
Målgruppe: PhD- og mastergradskandidater som har forskningsprosjekt som omfatter biomedisinske bildeteknikker. Andre forskere med tilsvarende prosjekt. Primært rettet mot radiografer og leger (radiologer / nukleærmedisin) og andre leger som bruker bilder for diagnostikk og bildestyrt behandling. Andre faggrupper kan delta.
Læringsmål: Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal kandidatane:
- kjenne Thornburys rammeverk for klinisk radiologisk forskning.
- vite om og kunne vurdere spesielle etiske utfordringer knyttet til forskning om biomedisinske bildeteknikker

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal kandidatane
- kunne metoder og analyser innen basal forskning om bildeteknikker.
- kunne metoder og analyser for måling og optimalisering av bildekvalitet og stråledoser.
- kunne metoder og analyser for validering, diagnostisk- og terapeutisk nytte, outcome-studier (RCT) og populasjonsstudier om bildeteknikker.
- kjenne til metoder og analyser for Health Technology Assessment, og kunne utvikle guidelines og endring av praksis

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal kandidatane kunne
- Utarbeide et forskningsspørsmål
- designe egne studier
- formidle (artikkel, poster og foredrag) på en god måte.

Innhold: Kurset har en generell målsetting om å øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om biomedisinske bildeteknikker og bruken av de. Kunnskapen skal i hovedsak være gyldig for alle bildeteknikkene: magnetisk resonans (MR), computed tomography (CT), ultralyd (U), nukleærmedisin (NM), positron emisjons tomografi (PET) og radiografi (RTG). En vil legge spesiell vekt på øke forståelsen for hvordan nye funksjonelle teknikker vil endre bruken av bildediagnostikken. En målsetting vil være å øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om etablert praksis og ved forskning kan endre praksis.
Kursprøve: Skriftlig eksamen i form av flervalgsspørsmål: 1 time som siste aktivitet i kurset.
Forkunnskaper: Grunnkurs i medisinsk- og helsefaglig forskning, MEDMET1, eller annet relevant grunnkurs i forskning.

Tilrådde forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om de ulike bildeteknikkene. Kjenne til Thornbury`s modell for klinisk radiologisk forskning.

Kurskomite: Renate Grunner, Ansgar Espeland, Jarle Rørvik.
Studiepoeng: 5 godkjent ved UiB
Arbeidsmåter: Forelesninger
Presentasjon av prosjekter innenfor ovennevnte tema av prosjektlederne
Gruppearbeid (?)
Kurssted: Haukeland Universitetssykehus, H113 Sentralblokken, BERGEN
Påmelding til: Legers videre- og etterutdanning - Bergen, Seksjon Utdanning, Medisinsk fagavdeling, Postboks 7804, 5020 BERGEN.
Påmelding E-post: kurs.bergen@legeforeningen.no
Påmeldingsfrist: 07. july 2014
Antall deltakere: 60
Antall kurstimer: 21
Kurslitteratur: Forelesningsnotater og outprints.
Læremidler tilgjengelig via internett (ECR, EIBIR, RSNA etc)
Lærebøker
Kurspris Leger: 4000
Kurspris Ikke leger: 8000
Andre opplysninger: Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk

Onsdag 24. september 2014

08.15 Registrering.
09.00 Velkommen. Jarle Rørvik.
09.15 Et rammeverk for radiologisk forskning. (Thornbury`s model). Ansgar Espeland.

10.00 Kaffe-pause.
10.15 Hvordan måles diagnostisk effekt (sen/spes, prediktive verdier etc) i ulike studier? Jarle Rørvik.
11.15 Kvalitative og kvantitative mål - hvordan finne de riktige verktøyene i nye radiologiske metoder? Erlend Hodneland
12.00 Lunsj.
13.00 Interobserver analyser. Hvorfor, når, metoder og analyser? Anne Negård, UiO.
14.00 Hva kan vi lære fra preklinisk forskning i utviklingen av nye biomedisinske bildediagnostiske metoder? Bjørn Tore Gjertsen.
15.00 Bruk av dyremodeller i utviklingen nye kontrastmidler og tracere for biomedisinske bildediagnostiske metoder. T. Bach-Gansmo.
16.00 Etiske utfordringer knyttet til utviklingen av nye biomedisinske bildediagn. metoder. Roger Strand.
17.00 Diskusjon.
18.00 Slutt.

Torsdag 25. september 2014

08.15 Hvordan definere et godt forskningspørsmål for biomedisinsk bildeteknikk? Olav Haraldseth, NTNU.
09.15 Hvordan lage retningslinjer for praksis? Et eksempel. A. Espeland.

10.00 Kaffepause.
10.15 Example of preclinical research - Dynamisk kontrast forsterket MRI i dyreeksperimentelle studier av CNS tumores C Brekke
11.15 Bruk av populasjonbaserte studier i evalueringen av nye radiologiske metoder - utfordringer og metoder. Karen Rosendahl .

12.00 Lunsj.
13.00 Metoder og analyser for måling og optimalisering av stråledoser og bildekvalitet. Mona Vestbøstad.
14.00 When to use retrospective or prospective study design? Pro and contra. Karen Rosendahl.
15.00 Utfordringer og muligheter ved foskning om molekylære bildeteknikker. Martin Biermann
16.00 Gruppe /analyse av artikkel / prosjekt. Ansgar Espeland.
17.00 Presentasjon i plenum.
Middag.

Fredag 26. september 2014

08.15 Evidenced-based radiology part I: Maximizing effectiveness. Ivar Sønbø Kristiansen.
09.15 Evidenced-based radiology part II: Optimazing cost-effectiveness. Ivar Sønbø Kristiansen.
10.00 Diskusjon.
10.15 Kaffepause.
10.45 Tverrfaglig radiologisk forskning - hvordan få basalforsker og radiologer til å samarbeide optimalt om forskning. R.Gruner.
11.15 Helseforskningsloven og søknader til REK. Anne Kolmannskog/REK-Vest
12.00 Lunsj.
13.00 Hvordan skrive en god artikkel. Kenneth Hugdahl.
14.00 Eksamen
15.00 Avslutning. Jarle Rørvik.
15.45 Slutt

Informasjon

  • Kursnr.: B-27890
  • Dato: 24.09 2014-26.09 2014
  • Arrangør: Universitetet i Bergen