Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

Målgruppe

Leger som jobber innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering. Passer også godt for leger som jobber innenfor følgende spesialtieter: allmennmedisin, arbeidsmedisin, nevrologi, revmatologi og anestesiologi. Dersom ledige plasser, kan fire fysiotearpeuter med spesialutdanning inkluderes.

Læringsmål

Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi for pasienter med mange og utbredte plager fra bevegelsesapparatet ledsaget av lettere psykiske tilleggsplager i form av hodepine, utmattelse, angst og depresjon.

Innhold

Utdanningen omfatter 113 timer totalt og strekker seg over to semestre. Det er 98 timer undervisning og 15 timer veiledning i smågrupper.

Det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid, videodemonstrasjoner, ferdighetstrening, rollespill, summegrupper, plenumsdiskusjoner og fremlegg av egne terapier.

I undervisningen legges det stor vekt på egenaktivitet. Deltakerne må være engasjert i pasientarbeid mens utdanningen pågår.

Alle deltakerne skal delta i kollegaveiledning per telefon eller Skype.

Temaoversikt

Samling 1 (2 dager) Generell innføring i kognitiv terapi rettet mot angst og depresjon.

Samling 2 (2 dager) Kognitiv terapi ved personlighetsforstyrrelser og kasusformulering som grunnlag for intervensjoner.

Samling 3 (2 dager) Kognitiv terapi ved sammensatte lidelser. Implementering av kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Samling 4 (2 dager) Kognitiv terapi ved kroniske smerter og ryggplager.

Samling 5 (2 dager) Kognitiv terapi ved helseangst og psykosomatiske lidelser.

Samling 6 (2 dager) Fysisk aktivitet og psykisk helse Oppsummering og eksamen.

Opptakskriterier

Det er en forutsetning at søkerne jobber klinisk under utdanningen med pasienter innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

Kurslitteratur

Beck, J.S. (2011). Cognitive therapy. Basics and beyond. New York: Guilford Press.

Berge, T. & Repål, A. (red.). (2015). Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Martinsen, E.W. (2004). Kropp og sinn. Oslo: Fagbokforlaget.

Oestrich, I.H. & Kolstrup, N. (2002). Kognitiv terapi i lægepraksis. En manual for læger. København: Psykologisk Forlag.

Staff, P.H. & Nordahl, H.M. (2012). Når plager blir sykdom (2.utg.). Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Wright, J.H., Basco, M.R. & Thase, M.E. (2006). Learning cognitive behaviour therapy. American Psychiatric Publising.

Andre opplysninger

Kursavgift kr. 8000,- per semester (inkl. veiledning). I tillegg kommer utgifter til dagpakke (møterom og lunsj - kr. 550,- torsdag og kr. 495,- fredag).

Kursgodkjenning: For spesialiteten allmennmedisin er kurset i tillegg til godkjenning som emnekurs/valgfritt kurs med 30 poeng også godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Kurskomite
  • Ingar Heier (Kursleder)

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 30t
  • Gjelder emne:
    • Kognitiv terapi

Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 15t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 98t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 30t
  • Gjelder emne:
    • Kognitiv terapi

Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 98t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 15t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 98t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 98t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 98t

Informasjon

Kursnr 30920
Dato 01.10.16 - 31.05.17
Sted 
Gardermoen Aiport Hotel
Maks antall deltakere 30
Kurseier 
  • Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
Praktiske henvendelser
Norsk forening for kognitiv terapi

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)