Grunnkurs A, EU-kurs 1 Allmennmedisin

Målgruppe

Utdanningskandidatar til spes. i allmennmedisin, og legar som skal ha veileda teneste etter EU-direktivet.

Læringsmål

Jfr. "Grunnkurskatalog for videreutdanningen i allmennmedisin" på DNLF sine Internett-sider.

Andre opplysninger

Kr 1.995,- pr. person pr døgn i enkeltrom inkl. fullpensjon, dobbeltrom kr. 1.795,- per person. Tillegg for lunsj ank.dag kr 300,- De som ikke bor på hotellet må betale dagpakke, kr. 495,- per pers per dag. Den enkelte kursdeltaker gjør opp direkte med hotellet.

Vi gjør oppmerksom på at festmiddag kommer i tillegg til fullpensjonprisen.

I tillegg til informasjonen det bes om i påmeldingsskjema ber vi om at det også opplyses om når kurset trengs for å ikke miste refusjonsrett, evt. når det trengs for resertifisering dersom dette er aktuelt. Dette kan opplyses i feltet "informasjon til arrangør" på påmeldingskjemaets siste side.

Programmet er tentativt og kan bli endret.

Kurskomite
  • Ana Cecilia Ortega Sæthre (Kursleder)
  • Ottar Rakoto Fjose
  • Henriette Bondevik
  • Eivind Meland
  • Kent-Ove Heimdal
  • Stefan Hjörleifsson

Mandag 6. mars

Audit før kurset: allmennmedisinsk hverdag
Allmennmedisin
Kursleiar: Cecilia O. Sæthre(fastlege) Voss
08:00

Registrering. Velkomen. Presentasjonsrunde: Kven er vi?

08:30

Allmennmedisin, quo vadis?

Anna Stavdal

Elisabeth Swensen

10:15

Frå pasient - til risikant - om risikointervensjon

Anna Stavdal

Elisabeth Swensen

12:00

Lunsj. Skitur?

16:15

Farer i faget. Utbrendheit og omsorg for kvarandre

Tor Jacob Moe

19:15

Slutt

20:00

Middag.

Tirsdag 7. mars

Pasientbehandling: Allmennmedisinske arbeidsmetoder og diagnostikk
08:30

Placebo – vårt viktigaste medikament?

Even Lærum

10:30

Legevaktsarbeid

Jesper Blinkenberg

Ingrid Hjulstad Johansen

12:00

Lunsj.

15:45

Kunnskapsbasert allmennmedisin

Atle Klovning

17:30

Alternativ behandling

19:30

Slutt

20:00

Middag.

Onsdag 8. mars

Pasientbehandling: Konsultasjonen i allmennpraksis
08:30

Hverdagspsykiatri på fastlegekontoret

Stefan Hjörleifsson

Gunhild Felde

12:00

Lunsj.

16:00

Migrasjon og helse

Esperanza Diaz Perez

18:00

Kvalitetsutvikling på legekontoret - i praksis

Janecke Thesen

18:45

Slutt

19:15

Avreise med buss frå Hotell Fleischer til smalahovefestmiddag . Kurskomiteen.

Torsdag 9. mars

Pasientbehandling: Legen sine plikter i fastlegeordninga. Legevaktarbeid.
08:30

Fastlegeordninga sine rammebetingelser og legen sine plikter

Elisabeth Mathilde Stura

Trond Egil Hansen

12:00

Lunsj. Skitur?

16:00

Kommunikasjon i konsultasjonen

Basert på en felles konsultasjon på video drøftes i grupper og plenum:

  • nøkkelfaktorer i konsultasjonen
  • pasientsentrert kommunikasjon og legerollen sine grenser
  • håndtering av vanskelig og uheldig kommunikasjon

17.30 Kaffepause

Ivar J. Aaraas

19:30

Slutt

20:00

Middag

Fredag 10. mars

Pasientbehandling: Samarbeid mellom 1.-2. linjetenesta. Individuell plan.
08:30

Pasientar i behandlingsforlaup

Torgeir Gilje Lid

11:30

Tverrfagleg samarbeid

Torgeir Gilje Lid

12:00

Lunsj. Utsjekking hotell.

13:00

Samhandling med 2. linjehelsetenesta.

Torgeir Gilje Lid

14:00

Navigasjonshjelp for allmennmedisin.

Aslak Sigurd Bråtveit

15:00

Slutt.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Obligatoriske kurs: 38t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 38t

Informasjon

Kursnr 31092
Dato 06.03.17 - 10.03.17
Sted 
Fleischers Hotel Voss
Evangervegen 13
5700 VOSS
NORGE
Antall kurstimer 38t
Maks antall deltakere 50
Kurseier 
  • Hordaland legeforening

Påmelding

Påmeldingsfrist 08.01.17
Deltakerkategori
Lege 6 400 kr
Ikke lege 12 800 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 19.02.17