Miljømedisin

Målgruppe

Kurset gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Det er særlig relevant for leger i spesialistutdanning i arbeids- og samfunnsmedisin. Kurset er også relevant for andre leger som er opptatt av miljømedisinske problemstillinger, herunder ferdige spesialister. Kurset er åpent for andre med utdannelse tilsvarende en universitetsgrad og som har interesse for eller arbeider med helse og miljø.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha kjennskap til miljøproblemer i global, regional og lokal målestokk, samt hvordan miljøspørsmål og utviklingsspørsmål henger sammen. Kjennskap til metoder for å karakterisere miljøpåvirkninger og helseeffekter, samt for å studere sammenhengen mellom dem. Kjennskap til de forvaltningsmessige sidene av arbeidet for å sikre godt miljø, herunder miljørettet helsevern. Kunnskap om spesifikke miljøproblemer, med fokus på eksponering, helseeffekter og mulige tiltak. Økt bevissthet når det gjelder risikokommunikasjon og etikk relatert til miljømedisinske problemstillinger. Kjennskap til tilstander der personer rapporterer plager de antar skyldes eksponeringer i miljøet, men der det i liten grad lar seg dokumentere at det foreligger årsakssammenheng, samt håndtering av slike problemstillinger (f.eks. multiple chemical sensitivities og el-syke).

Kurslitteratur

Anbefalt støttelitteratur: Nettpublikasjonen "Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase", FHI: https://www.fhi.no/nettpub/mihe/

Andre opplysninger

Kaffe, te, lett pausemat og lunsj hver dag, tilsammen kr 800,-.

Kurskomite
 • Jan Vilis Haanes (Kursleder)
 • Marit Nøst Hegseth

Mandag 18. september

Kursrom: Linken, Hollendaren
09:00

Velkomst og introduksjon til uka og presentasjon av deltakerne. Kursledelsen

10:00

Pause

10:15

Miljømedisin i et globalt perspektiv.

Steffen Roth

11:00

Pause

11:15

Miljømedisinske utfordringer i Norge.

Hvem gjør hva i forhold til miljømedisin - i Norge og internasjonalt?

Marit Nøst Hegseth

Anna Louise Aminoff

12:00

Lunsj

12:45

Klimaendringer.

Matilda Hallerstig

13:30

Pause

13:45

Medisinske utfordringer ved globale klimaendringer.

Steffen Roth

14:30

Pause

14:45

Energi og avfall.

Karl Kristensen

15:30

Pause

15:45

Globalisering og miljø. Internasjonal miljøpolitikk og avtaler.

Karl Kristensen

16:30

Slutt

19:00

Sosialt program på byen (frivillig)

Tirsdag 19. september

08:15

Miljøgifter, risikovurdering.

Therese Haugsdal Nøst

Marit Nøst Hegseth

Charlotta Rylander

09:00

Pause

09:15

Miljøgifter, risikovurdering forts.

10:00

Pause

10:15

Miljøgifter, risikovurdering forts.

11:00

Tur til Langvannet med lunsj og foredrag.

Henrik Romsaas

12:30

Miljøgifter, risikovurdering forts.

13:15

Pause

13:30

Miljøgifter, risikovurdering forts.

Risikohåndtering, risikokommunikasjon.

Jan Vilis Haanes

14:15

Pause

14:30

Risikohåndtering, risikokommunikasjon forts.

15:15

Pause

15:30

Risikohåndtering, risikokommunikasjon forts.

16:15

Slutt

Onsdag 20. september

08:15

Stråling, EMF og helse.

Terje Christensen

09:00

Pause

09:15

Stråling, EMF og helse, forts.

10:00

Pause

10:15

Stråling, EMF og helse, forts.

11:00

Pause

11:15

Miljø og allergi

Roald Bolle

12:00

Lunsj

12:45

Helseplager tilskrevet miljøfaktorer.

Jan Vilis Haanes

13:30

Pause

13:45

Helseplager tilskrevet miljøfaktorer forts.

14:30

Pause

14:45

Helseplager tilskrevet miljøfaktorer forts.

15:30

Slutt

16:30

Fottur/Fjellheisen (frivillig)

Torsdag 21. september

08:15

Miljøstøy.

Magnar Johnsen

Anna Louise Aminoff

09:00

Pause

09:15

Miljøstøy forts.

10:00

Pause

10:15

Fra praksisfeltet: miljøstøy sak.

Miljørettet helsevern, Tromsø kommune.

11:00

Omvisning av Tromskrafts fjernvarmeanlegg UNN. Lunsj.

12:30

Miljørettet helsevern i kommunene.

Mona Søndenå

13:15

Pause

13:30

Miljøretta helsevern i kommunene, forts.

14:15

Pause

14:30

Fra praksisfeltet: sak. Miljørettet helsevern,

Tromsø kommune.

15:15

Pause

15:30

Fra praksisfeltet: miljømedisinske saker fra deltakerne. Tenk over noe du kan ta!

16:15

Slutt

Fredag 22. september

08:15

Drikkevann og mat.

Ida Johanne Jensen og Hanne Mæhre

09:00

Pause

09:15

Beredskap ved miljømedisinske hendelser.

Hans C. Vangberg

Marit Nøst Hegseth

Anna Louise Aminoff

10:00

Pause

10:15

Uteluft og helse.

Anje Christina Höper

11:00

Pause

11:15

Uteluft og helse, forts.

12:00

Lunsj

12:45

Innemiljø, inneklima og helse.

Jan Vilis Haanes

13:30

Pause

13:45

Innemiljø, inneklima og helse, forts.

14:30

Pause

14:45

Innemiljø, inneklima, og helse forts. Kursevaluering.

15:30

Slutt

 • Jan Haanes, AMA UNN.
 • Marit Nøst Hegseth, AMA UNN.
 • Anna Aminoff, AMA UNN.
 • Magnar Johnsen, AMA UNN.
 • Hans Christian Vangberg, AMA UNN.
 • Anje C. Höper, AMA, UNN.
 • Steffen Roth, Forsvarets BHT.
 • Matilda hallerstig, Norsk meterologisk institutt.
 • Karl Kristensen, Bergfald Miljørådgivere.
 • Charlotta Rylander, ISM, UiT.
 • Therese Haugsdal Nøst, ISM, UiT.
 • Henrik Romsaas, Tromsø kommune.
 • Terje Christensen, Statens Strålevern.
 • Martin Sørensen, AMA/RAAO, UNN.
 • Mona Søndenå, Sør-Varanger kommune.
 • Ida Johanne Jensen, UiT.
 • Hanne Mæhre, UiT.

Videreutdanning

Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 35t
Arbeidsmedisin,  Obligatoriske kurs: 35t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 34t

Etterutdanning

Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 35t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 35t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 35t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 35t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 34t

Kompetanseområde

Allergologi,  Valgfrie kurs: 18t

Informasjon

Kursnr 31131
Dato 18.09.17 - 22.09.17
Sted 
Møterom: Hollendaren
Linken
Siva Innovasjonssenter Tromsø
Sykehusveien 23
9294 TROMSØ
NORGE
Antall kurstimer 35t
Maks antall deltakere 100
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det helsevitenskapelige fakultet - UiT

Påmelding

Påmeldingsfrist 02.07.17
Deltakerkategori
Lege 7 000 kr
Ikke lege 14 000 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 03.09.17