Hjertesykdommer for indremedisin - Nettkurs med samling

Clinical Cardiology for the specialty in intern medicine

Målgruppe

Leger under spesialisering i indremedisin.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha de nødvendige basale kunnskaper om hjertesykdommer for å kunne iverksette diagnostikk og behandling i akutte situasjoner samt kjenne til nødvendig utredning og muligheter for optimal behandling av kroniske hjertelidelser.

Innhold: Kurset dekker disse temaene: - Forebygging - Klinisk undersøkelse - Koronarsykdom - Klaffesykdommer - Hypertensjon - Hjertesvikt - Arytmier - Perikardsykdommer og myokarditter - Hjertestans

Andre opplysninger

Legeforeningens sekretariat har i samarbeid med en rekke spesialister ved universitetssykehusene og andre sykehus utviklet et e-læringskurs i klinisk kardiologi.

Prosjektledere/pedagoger er Ingrid Kjerschow Lohne og Laura Gray, Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat.

Nettdelen består av artikler (pdf) og e-læringsmoduler, som forbereder deltakerne til deltakelse i de regionale samlingene. Samlingene vil bestå av diskusjoner, praktiske øvelser og kasuistikkgjennomganger. Nettdelen må bestås før deltakelse på samling. Alle deltakere må levere en enkel evaluering etter gjennomført samling. De regionale samlinger gjennomføres høsten 2015.

Kasuistikk: Vi oppfordrer deltakere til å samarbeide om å lage kasuistikk, slik at mengden kasuistikker som skal gjennomleses av kurslederene begrenses. Men alle deltakere må likevel laste inn kasuistikken på sin profil på nettkursportalen for å bestå kurset. Husk å forminske alle bilder som legges inn slik at kasuistikkfila ikke blir for stor til opplasting.

Du melder deg på kurset ved å gå til følgende side:

https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs

Når du er innlogget der, går du til høyre meny og klikker på "Som medlem". Du kommer da som innlogget til nettkursportalen. Gå så til fanen kurs/obligatoriske kurs. På listen finner du grunnkurs i hjertesykdommer. Meld deg inn i kurset via rett samling.

Du vil ikke motta bekreftelse på påmelding fra koordinatorkontoret, du møter bare på samlingen du er påmeldt til. Husk å signere presenslisten!

Følg for øvrig instrukser på nettsiden. Faktura sendes ut etter at samlingene er fullført.

Steder for regionale samlinger: Region Sør-Øst - OUS - Rikshospitalet, Region Vest - Haukeland universitetssykehus, Region Midt-Norge - St. Olavs hospital, Region Nord - universitetssykehuset i Tromsø. Deltakerne skal fortrinnsvis reise til samlingen i den regionen de arbeider.

Kurskomite
  • Rune Wiseth
  • Geir Heggelund
  • Sigrun Halvorsen
  • Gaute Vollan

Videreutdanning

Indremedisin,  Valgfrie kurs: 20t Obligatoriske kurs: 20t

Etterutdanning

Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 40t

Informasjon

Kursnr 31232
Dato 01.03.17 - 01.10.17
Sted 
Internettkurs (3 dager) og samling (2 dager).
Antall kurstimer 40t
Maks antall deltakere 150
Kurseier 
  • Den norske legeforening
Praktiske henvendelser
Seksjon for fagutvikling og utdanning

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.03.17
Deltakerkategori
Deltaker 6 400 kr
For påmelding trykk her (ekstern)

Avmelding

Send e-post til nettkurs@legeforeningen.no