Kunnskapsbasert smertebehandling. Den 13. nasjonale fagkonferanse

Målgruppe

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter.

Læringsmål

Oppdatering i kunnskapsbasert behandling av akutte og kroniske smerter.

Andre opplysninger

Kursavgift: Før 1. desember/etter 1. desember 2016:

 • 2 dager (medlemmer): kr. 2.100,-/Kr. 2600,-
 • 2 dager (ikke-medlemmer): Kr. 2.600,-/Kr. 3.100,-
 • 1 dag (ikke-medlem): Kr. 1.600,-
Kurskomite
 • Astrid Woodhouse (Kursleder)
 • Borrik Schjødt (Kursleder)
 • Gro Killi Haugstad
 • Monica Stolpnes
 • Lars Jørgen Rygh
 • Maren Falch Lindberg
 • Jørgen Hansen
 • Audun Stubhaug
 • Karin Thorvik
 • Svein Bergvik
 • Arnfinn Seim
 • Felix Andreas Heckel

Torsdag 5. januar

08:30

Registrering og kaffe.

09:00

Velkommen.

Astrid Woodhouse, Borrik Schjødt

09:10

Utdeling av Kari Widerøes Minnefonds pris til Anne Grethe Paulsberg.

Gunnvald Kvarstein

09:20

Når smertene har kontroll: Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?

Anne Grethe Paulsberg

09:30

Spørsmål, kommentarerer og informasjon.

09:50

The evolution of pain rehabilitation. What can we learn from Bonica and Fordyce?

Stephen H. Butler

10:40

Kaffepause.

11:10

Betydning av preoperative tiltak for postoperative smerter.

Audun Stubhaug

11:40

Why managing pain in children matters.

Alison Twycross

12:05

Lunsj og NOSF Generalforsamling.

13:20

Parallelle sesjoner: Smerteforskning. Smerte og stress. Barn, smerte og kommunikasjon.

Farmakogenetikk. Tverrfaglig behandling av langvarige plager.

14:30

Parallelle sesjoner: Doktorgrader om smerte. Rehabilitering og samhandling i primærhelsetjenesten.

16:10

Parallelle sesjoner: Postoperativ smerte. Stressmestring - øvelser i sal. Kommunikasjon ved

langvarig smerte. Smerteforskning "hands on".

17:20

Sosial sammenkomst i glassgata utenfor Store Auditorium.

Fredag 6. januar

09:15

Mestring ved ulike typer kreftrelatert smerte - hva kan vi gjøre?

Tone Rustøen

09:45

Fysisk aktivitet og kondisjon ved langvarig smerte.

Anne Therese Tveter

10:15

Cannabionoider; har de en plass i behandling av langvarig smerte?

Andrew Rice

10:45

Kaffepause og posterutstilling i glassgata.

11:10

Posterpresentasjoner i Store Auditorium.

12:00

Årsmøte i Norsk Smertemedisinsk Forening: Smertemedisin som eget kompetanseområde - hvor langt er vi

kommet? Hvilke teoretiske og praktiske ferdigheter, for hvem?

12:10

Lunsj- og Posterutstilling i glassgata.

13:00

Parallelle sesjoner: Smertens språk og uttryk i ulike kulturer. Cannabinoider. Mestring ved smerte -

et klinisk perspektiv. Fysisk aktivitet og smerte - testing og motivasjon.

14:10

Kaffepause med fruktservering.

14:30

Utdeling av forskningspriser for poster- og doktorgradspresentasjoner.

Tone Rustøen (leder av posterkomite), Lars Jørgen Rygh (leder NOSF forskningsutvalg)

14:45

Hvor mye paracetamol tilsvarer en time kognitiv atferdsterapi?

Audun Stubhaug

15:15

Coping with pain (patients).

Stephen H. Butler

15:45

Avslutning.

Astrid Woodhouse, Borrik Schjødt

Videreutdanning

Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 6t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 15t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 15t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 14t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 15t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 10t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 15t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 10t
Allmennmedisin,  Emnekurs 15t
 • Gjelder emne:
  • Smertemedisin

Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 15t

Etterutdanning

Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 6t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 15t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 15t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 15t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 14t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 15t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 15t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 10t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 15t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 15t
Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 15t
 • Gjelder emne:
  • Smertemedisin

Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 15t
Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 15t

Informasjon

Kursnr 31336
Dato 05.01.17 - 06.01.17
Sted 
Store Auditorium
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Maks antall deltakere 398
Kurseier 
 • Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Praktiske henvendelser
Gyro Conference A/S

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)