Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Trinn I kurs

Ultrasound

Målgruppe

Kurset er godkjent for gynekologer og jordmødre. Kurset er obligatorisk for de som utdanner seg i gynekologi og obstetrikk. En vil legge vekt på detaljerte praktiske øvinger i små grupper fordelt på flere laboratorium.

Læringsmål

En vil legge vekt på detaljerte praktiske øvinger i små grupper fordelt på flere laboratorium.

Temaoversikt

Eksakt program og forelesere er ikke helt avklart enda, men følgende tema vil bli tatt opp:

o Grunnprinsipp i ultralydutdanninga og norske tilhøve 
o Innføring i medisinsk genetikk 
o Genetisk diagnostikk 
o Uterus og endometriet
o Adnex
o Apparatlære og standardisering 
  o Hygiene 
  o Biometri av foster (BPD, MAD og femur) 
  o Estimering av gestasjonsalder 
  o Oversikt over normal fosteranatomi 
  o Hjerteundersøkelse I 
  o Sikkerhetsaspekt ved bruk av ultralyd i svangerskapet 
  o Vekstkontroll - målingar 
  o Vekstkontroll - klinikk 
  o Dopplermålingar - Teknikk 
  o Dopplermålingar - Klinisk applikasjon 
  o Transvaginal ultralyd - basale prinsipper 
  o Ultralyd i første trimester 
  o Truende abort, sonografiske funn 
  o Diagnostikk av ekstrauterin graviditet 
  o Diagnostikk av malformasjonar - introduksjon 
  o Gastrointestinale utviklingsavvik 
  o Thorakale utviklingsavvik 
  o Utviklingsavvik i CNS 
  o Nyrepatologi 
  o Skjelettdysplasier    
  o Screening for kromosomavvik 
  o Invasive prosedyrer (fostervassprøvar, morkakeprøvar) 
  o Etiske vurderinger ved prenatal diagnostikk 
  o Rutineundersøking med ultralyd 
Andre opplysninger

Kursstart mandag kl. 09.00 og kursslutt ca. kl. 15.00 på fredag. Praktisk ettermiddagsundervisning finner sted på Nasjonalt senter for fostermedisin(NSFM), Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital HF, Trondheim.

Kurskomite
 • Torbjørn Moe Eggebø (Kursleder)

Forelesere fra NSFM, St. Olavs Hospital HF: - Professor Torbjørn Moe Eggebø - Professor emeritus Sturla H. Eik-Nes - Overlege Aurora Hernandez Røset - Overlege Birgitte H. Kahrs Overlege Ilka Clemens - Jordmor førsteamanuensis dr. philos Eva Tegnander - Sosionom Tone Skogmo - Sosionom Elise Rengård - Avd. jordmor Tove Anita Fagerli

Foreleser fra Skåne Universitetssjukehus: - Assoc. Professor (docent) - overlege dr. med. Povilas Sladkevicius

Foreleser fra Senter for Medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin, Haukeland Universistetssykehus og Avd. for Medisinsk Genetikk, St. Olavs Hospital HF: - Professor dr. med. Gunnar Houge Foreleser fra Haukeland Universitetssjukehus, Seksjon for fostermedisin og ultralyd: - Overlege ph. d. Cathrine Ebbing Foreleser fra Oslo Universitetssykehus, Kvinneklinikken: - Overlege professor dr. med. Guttorm Haugen Forelesere fra SUS, Kvinneklinikken: - Seksjonsoverlege Ragnar Sande - Forskningssjef dr. philos Inger Økland Foreleser fra Centralsjukhuset, Kristianstad, Sverige: - Overlege førsteamanuensis dr. med. Anne Brantberg Foreleser fra St. Olavs Hospital HF, Gynekologi: - Overlege Vidar von Düring

Videreutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Obligatoriske kurs: 27t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 20t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 20t

Informasjon

Kursnr 31422
Dato 25.09.17 - 29.09.17
Sted 
Bevegelsessenteret, BS31, 3. etasje nord
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 TRONDHEIM
NORGE
Antall kurstimer 27t
Maks antall deltakere 45
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinske fakultet - NTNU

Påmelding

Påmeldingsfrist 15.06.17
Deltakerkategori
Lege 7 000 kr
Ikke lege 14 000 kr

Avmelding