Dermatologisk fototerapi

Målgruppe

Leger under utdanning i hud - og veneriske sykdommer

Læringsmål

De viktigste dermatologiske indikasjoner for fototerapi og håndteringen av pasienter som trenger lysbehandling. Grunnleggende forståelse for lysets biologiske egenskaper, og de ulike behandlingsmodaliteter.

Temaoversikt
  • Lys og lysfysikk
  • lysdermatoser og lystesting
  • lysbehandlingsutstyr inkl grensestråler,
  • UV-behandling av eksem, psoriasis, kutane lymfom og andre indikasjoner
  • regelverk ved lysbehandling
Andre opplysninger

Kursledelsen organiserer litt pauseservering. kr 50,- kommer derfor i tillegg til kursavgiften. Lunsj ordnes av den enkelte deltaker selv.

Kurskomite
  • Kristine Bø (Kursleder)

Mandag 29. mai

10:00

Registrering.

10:10

Velkommen

10:15

Strålingsfysikk

Lill Tove Norvang Nilsen

11:00

Biologiske effekter av UV-lys i hud

Astrid Haaskjold Lossius

11:30

Pause

11:35

Oversikt over lysbehandlingsmodaliteter

Kristine Bø

12:05

Lunsj

13:00

Melderutiner ved uhell og regelverk for kontroll av lysbehandlingsenheter

Theis Huldt-Nystrøm

13:45

Grensestrålebehandling

Theis Huldt-Nystrøm

14:45

Pause

15:00

UVA1

Ragnhild Telnes

15:30

Praktisk fotokarsinogenese

Ragnhild Telnes

16:00

UV-behandling av kutane lymfomer

16:30

Slutt for idag.

Tirsdag 30. mai

08:30

Lysbehandling ved psoriasis inkl hånd/fotpsoriasis

Desiree Wiegleb Edstrøm

09:15

Lysbehandling ved eksem inkl hånd/foteksem.

Desiree Wiegleb Edstrøm

10:00

Pause

10:15

Lystesting inkl fotopatch.

Desiree Wiegleb Edstrøm

11:00

Lysdermatoser

Desiree Wiegleb Edstrøm

11:45

Lunsj

12:45

Lysbehandling, andre indikasjoner

Kristine Bø

13:15

Solbeskyttelse

Linn Aina Ysland Landrø

13:45

Pause

13:50

Behandlingsreiser

14:15

Kasuistikker, Quiz og kursprøve

15:00

Slutt

Videreutdanning

Hud- og veneriske sykdommer,  Obligatoriske kurs: 12t

Etterutdanning

Hud- og veneriske sykdommer,  Valgfrie kurs: 12t

Informasjon

Kursnr 31464
Dato 29.05.17 - 30.05.17
Sted 
Mandag: Grønt audotorium 1. Tirsdag: Blått auditorium 3.
OUS - Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
NORGE
Antall kurstimer 12t
Maks antall deltakere 50
Kurseier 
  • Den norske legeforening
  • Det medisinske fakultet i Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 15.04.17
Deltakerkategori
Lege 3 000 kr
Ikke lege 6 000 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 14.05.17
Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no