Gastroenterologisk ultralyd

Ultrasound in gastroenterology

Målgruppe

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer. Ellers leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, indremedisin, nyresykdommer, pediatri og radiologi.

Læringsmål

Teoretisk: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått teoretisk kunnskap om gastroenterologisk ultralyd inkludert normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern og intern endoluminal ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse og kontrastforsterket ultralyd.

Praktisk: Deltagerne skal i løpet av kurset få praktisk undervisning i og lære seg fremgangsmåten i en vanlig ultralydundersøkelse samt få demonstrert ultralydveiledet biopsietakning og endoskopisk ultralyd.

Kurslitteratur

Ødegaard S, Gilja OH, Matre K. Innføring i abdominal ultrasonografi. 2009. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0727-5.

Du betaler for kursboken sammen med kursavgiften, og boken deles ut på kurset.

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften kommer obligatorisk kaffe/te i pauser kr 120 samt obligatorisk kursbok.

Kurskomite
  • Odd Helge Gilja (Kursleder)
  • Kim Nylund (Kursleder)

Mandag 20. november

09:30

Åpning og orientering om kurset

Odd Helge Gilja

Kim Nylund

09:40

Ultralyd-fysikk.

Spiros Kotopoulis

10:00

Ultralyd av normale abdominalorganer -6+.

Geir Folvik

10:30

Pause. Kaffe.

10:45

Trening på normale abdominalorganer – 6+

Geir Folvik

Roald Flesland Havre

Trygve Hausken

Odd Helge Gilja

Kim Nylund

11:30

Beningne og maligne leversykdommer.

Geir Folvik

12:15

Lunsj.

13:00

Galleblære og galleganger.

Ingfrid H. Salvesen Haldorsen

13:30

Ultralyd av Pankreas.

Trond Engjom

13:30

Ultralyd av nyrer og milt

Odd Helge Gilja

14:30

Praktiske øvelser

Geir Folvik

Roald Flesland Havre

Trygve Hausken

Odd Helge Gilja

Kim Nylund

15:45

Ultralyd-Quiz.

Odd Helge Gilja

16:00

Slutt.

Tirsdag 21. november

08:30

Endoskopisk ultralydsonografi av øvre GI tractus.

Roald Flesland Havre

09:00

Avansert intervensjon med UL og endoskopi.

Khanh Do-Cong Pham

09:30

Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser

Geir Folvik

Roald Flesland Havre

Khanh Do-Cong Pham

Trygve Hausken

Odd Helge Gilja

12:00

Lunsj.

13:00

Duplexsonografi av abdominalkar, portal hypertensjon

Trygve Hausken

13:30

Funksjonell ultralyd.

Odd Helge Gilja

14:20

Pause med praktiske øvelser

15:15

Ultralyd av GI traktus og IBD

Kim Nylund

15:45

Kasuistikker.

Kim Nylund

16:00

Slutt.

Onsdag 22. november

08:30

UL elastografi

Mette Nåmdal Vesterhus

08:50

Ultralyd ved andre tarmsykdommer.

Kim Nylund

09:30

Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser

Pistolbiopsi evt Menghini teknikk av lever.

Demonstrasjon endoskopisk ultralyd.

Inkl pause.

Geir Folvik

Roald Flesland Havre

Khanh Do-Cong Pham

Trygve Hausken

Odd Helge Gilja

Kim Nylund

12:00

Lunsj.

13:00

Ultralyd-kontrast undersøkelse av lever

Odd Helge Gilja

13:30

POCUS: «Point-of-care» ultralyd?

Nils Petter Oveland

14:15

Ultralyd i fremtiden

Odd Helge Gilja

14:30

Kursprøve. Kursevaluering.

15:00

Slutt.

Videreutdanning

Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 10t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 20t
Fordøyelsessykdommer,  Obligatoriske kurs: 20t

Etterutdanning

Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 10t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 20t

Informasjon

Kursnr 31498
Dato 20.11.17 - 22.11.17
Sted 
B306, 3. etg. Sentralblokken
Haukeland universitetssykehus
Antall kurstimer 20t
Maks antall deltakere 25
Kurseier 
  • Den norske legeforening
  • Kontor for legers videre- og etterutdanning - Bergen

Påmelding

Påmeldingsfrist 26.09.17
Deltakerkategori
Lege 4 700 kr
Ikke lege 9 400 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 05.11.17