Erytrocytt- og trombocyttimmunologi - Immunhematologi

Målgruppe

Leger i utdanning og spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin. Kurset er også nyttig for kliniske spesialiteter hvor transfusjon er en del av behandling av pasienter; dvs. anestesiologi, blodsykdommer, onkologi, kirurgi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om sykdommer/ tilstander hvor immunhematologiske metoder brukes i diagnostikk + utredning, kunnskap om disse metodene. Deltagerne skal også ha tilegnet seg kunnskap om immunologiske mekanismer, sykdommer/ tilstander som årsak i trombocytopeni. I tillegg skal de også ha tilegnet seg ferdighet om løsning av problemstillinger når det gjelder både erytrocytt- og trombocyttimmunologi.

Andre opplysninger

Kursleder ordner med lunsj og pauseservering, kr 150,- pr person pr dag. Dette blir fakturert for i tillegg til kursavgiften.

Kurskomite
  • Cigdem Akalin Akkøk (Kursleder)
  • Thomas Larsen Titze
  • Bjørn Ragnar Skogen
  • Kristin Gjerde Hagen

Mandag 23. januar

09:00

Velkommen

Cigdem Akalin Akkøk

Blodtypesystemer og utredning av blodtypeantistoffer
Møteleder: Cigdem Akalin Akkøk
09:05

Carbohydrate blood group systems (ABO and H)

Nicole Thornton

09:50

Rh blood group system

Nicole Thornton

10:35

Pause

11:00

Alloantibody identification methods at IBGRL

(International Blood Group Reference Laboratory)

Nicole Thornton

11:45

Lunsj

Blodtypesystemer(fortsetter), alloimmunisering i svangerskap og metodologi
Møteleder: Bjørn Skogen
12:30

Carbohydrate blood group systems (ABO and H)

Maria Aurora Fernandez Espinosa

13:15

Prenatal RhD typing

Cigdem Akalin Akkøk

13:45

Alloimmunisering i svangerskap; HDN og NAIT

Heidi Tiller

14:30

Pause

14:45

Serologiske teknikker i transfusjonsmedisin

Vivi Volden

15:30

Flowcytometri i transfusjonsmedisin

Einar Klæboe Kristoffersen

16:15

Slutt for i dag.

Tirsdag 24. januar

Høy og lavfrekvente antigener, blodtypesystemer (fortsetter)
Møteleder: Kristin Gjerde Hagen
09:00

High and low frequency antigens and antibodies against these

Nicole Thornton

09:45

Indications for genomic typing in immunohematology

Nicole Thornton

10:30

Pause

11:00

MNS og Duffy blodtypesystemer

Abid Hussain Llohn

11:45

Lunsj

Autoimmun trombocytopeni, trombocytopeniutredning, transfusjonsreaksjoner
Møteleder: Bjørn Skogen
12:30

Autoimmune trombocytopenier

Geir E. Tjønnfjord

13:05

Utredning av trombocyttantistoffer

Bjørn Ragnar Skogen

13:50

Pause

14:15

Kasustikker

Bjørn Ragnar Skogen

14:45

Immunologisk-betingede transfusjonsreaksjoner

Thomas Larsen Titze

15:30

Kaustikker

Thomas Larsen Titze

16:00

Slutt for idag

Onsdag 25. januar

Blodtypesystemer (fortsetter), utredning av blodtypeantistoffer
Møteleder: Kristin Gjerde Hagen
09:00

Utredning av blodtypeantistoffer

Unni Bergerud

10:00

Feilkilder ved antistoffutredning

Kristin Gjerde Hagen

10:30

Pause

11:00

Andre blodtypesystemer

Kristin Gjerde Hagen

12:00

Lunsj

ABO-uforlikelige transplantasjoner, blodtypeseologisk utredning, gruppeoppgaver, genomisk blodtyping
Møteleder:Thomas Larsen Titze
12:45

ABO-uforlikelige transplantasjoner (stamceller, solid organ, valg av blodkomponenter)

Cigdem Akalin Akkøk

13:45

Interferens av Daratumumab (DARA) ved blodtypeserologisk utredning

Thomas Larsen Titze

14:15

Pause

14:30

Gruppeoppgaver

15:15

Gjennomgang av gruppeoppgaver

16:00

Genomisk blodtyping i transfusjonsmedisin

Cigdem Akalin Akkøk

16:00

Slutt for idag

Torsdag 26. januar

ABO-typing, automatisering, in vivo effekter av blodtypeantistoffer
Møteleder: Thomas L. Titze
09:00

Problemer med ABO-typing

Thomas Larsen Titze

09:30

Automatisering i immunhematologi, hvilke prinsipper og krav?

Blodtyping, antistoffscrenning og -identifikasjon

Geir Tomter

10:00

Pause

10:15

In vivo effekter av blodtypeantistoffer

Thomas Larsen Titze

11:00

Lunsj

Autoimmun hemolytisk anemi

Møteleder: Cigdem Akalin Akkøk

11:30

Autoimmun hemolytisk anemi

d.y Tobias Gedde-Dahl

12:15

Blodtypeserologisk utredning v/autoimmun hemolytisk anemi

Thomas Larsen Titze

13:00

Pause

13:15

Gruppeoppgaver

14:00

Gjennomgang av gruppeoppgaver

14:45

Avslutning

Videreutdanning

Immunologi og transfusjonsmedisin,  Obligatoriske kurs: 27t
Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 27t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 27t

Etterutdanning

Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 27t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 27t

Informasjon

Kursnr 31552
Dato 23.01.17 - 26.01.17
Sted 
Labbygget, 3.etg
OUS - Ullevål
Kirkeveien 166
0407 OSLO
NORGE
Antall kurstimer 27t
Maks antall deltakere 18
Kurseier 
  • Den norske legeforening
  • Det medisinske fakultet i Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.01.17
Deltakerkategori
Lege 5 600 kr
Ikke lege 11 200 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 15.01.17
Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no