Kognitiv atferdsterapi for allmennleger. Innføringskurs

Innhold

Kurset går over ca. ett år og består av fem kurssamlinger. I tillegg til kurssamlingene deltar alle i smågrupper hvor de får veiledning på egne videokonsultasjoner. Vi forsøker å finne lokale veiledere for smågruppene der dette er mulig. Flere deltakere fra samme område vil styrke denne muligheten. I tillegg skal deltakerne lese anbefalt litteratur. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Innføringskurset er et samarbeid mellom NFA (Norsk forening for allmennmedisin) og NFKT (Norsk forening for kognitiv terapi).

Andre opplysninger

Veiledningsgrupper med 4-5 deltakere ledes av godkjente veiledere i kognitiv terapi, og møtes mellom samlingene.

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 30 poeng, 14 poeng under andre aktiviteter, og 16 timer smågruppe, totalt 60 poeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursavgift for hele kurset inkludert gruppeveiledningen: Kr 15000. Mat/lunsj i tillegg kr. 2400,- for hele kurset. Lunsj refunderes av Legeforeningens Fond 2. Reise og opphold refunderes fra Fond 2 for hver enkelt samling. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir diplom fra NFKT.

Ved spørsmål om selve kurset send epost til bente.aschim@legeforeningen.no

Kurskomite
  • Sverre Lundevall (Kursleder)
  • Bente M. Aschim (Kursleder)

Fredag 3. februar

FØRSTE SAMLING
17:00

Introduksjon. Fastlegene Bente Aschim og Sverre Lundevall.

Lørdag 4. februar

09:00

Grunnleggende teori om kognitiv terapi. Om depresjon. Professor Egil Martinsen, OUS

15:00

Slutt.

Tirsdag 14. mars

ANDRE SAMLING
09:00

Om angst, med vekt på panikkangst og sosial angst. Psykiater Bjørn Ravneberg

15:30

Slutt.

Tirsdag 30. mai

TREDJE SAMLING
09:00

Om smerter og utmattelse. Psykologspesialist Elin Fjærstad og psykologspesialist Torkil Berge,

Diakonhjemmet sykehus

15:30

Slutt.

Tirsdag 12. september

FJERDE SAMLING
09:00

Verktøy i allmennpraksis. Ferdighetstrening. Erfaringsutveksling. Bente Aschim og Sverre Lundevall

Fredag 24. november

FEMTE SAMLING
17:00

Sykmeldingssamtaler. Motiverende intervju. Bente Aschim og Sverre Lundevall

Lørdag 25. november

09:00

Repetisjon. Eksamen.

15:00

Slutt.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 30t
  • Gjelder emne:
    • Kognitiv terapi

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 30t
  • Gjelder emne:
    • Kognitiv terapi

Informasjon

Kursnr 31560
Dato 03.02.17 - 24.11.17
Sted 
Scandic Oslo City
Europarådets plass 1
0154 OSLO
NORGE
Maks antall deltakere 40
Kurseier 
  • Norsk foren. for allmennmedisin
Praktiske henvendelser
Norsk forening for kognitiv terapi

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)

Avmelding

Send e-post til post@kognitiv.no