Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktsleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

Læringsmål
 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.
Innhold
 • Praktiske øvelser og stasjoner; Fri luftvei. Bruk av bag/maske og pocketmaske. Larynxtube. Luftveishåndtering av barn og BHLR barn. AHLR voksne. Brystsmerter. Alvorlig sykt barn.
Andre opplysninger

Kursavgift: Kursavgift dekkes av kommunen, refunderes av Helsedirektoratet.

Sted: Hele landet.

Kurskomite
 • Hege Hammer Bech (Kursleder)
 • Mona Martinsen

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Obligatoriske emnekurs: 15t
 • Gjelder emne:
  • Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Obligatoriske emnekurs: 15t
 • Gjelder emne:
  • Akuttmedisin

Informasjon

Kursnr 31583
Dato 01.01.17 - 01.09.17
Maks antall deltakere 32
Kurseier 
 • Bardu kommune
Praktiske henvendelser
Bardu kommune

Påmelding

Deltakerkategori
Deltaker 5 000 kr
For påmelding trykk her (ekstern)