Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge

Målgruppe

Leger (allmennpraktikere, barn og ungdompsykiatere, nevrofysiologer, pediatere, øre-nese-hals leger, lungemedisinsk, nevrofysiologi).

Læringsmål

Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer rammer nyfødte, barn og ungdommer. God søvnkvalitet har stor betydning for helse og utvikling hos barn. Forskning og klinisk praksis har ført til mye ny kunnskap om forekomst og behandling av ulike søvnsykdommer og forstyrrelser.

Kurset vil gi innføring i basal søvnfysiologi, gi en oversikt over symptomer, utredning og behandling av de vanligste søvnsykdommer hos barn, inklusive i spesielle kliniske populasjoner.

Kurset vil også gi innføring i de vanligste søvnforstyrrelsene hos barn som insomni, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser, samt farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling.

Det er behov for økt kunnskap om diagnostikk og behandling av søvnsykdommer og søvnforstyrrelser hos barn, samt viktig å understreke nødvendigheten for tverrfaglig samarbeid. Kurset vil være klinisk og praktisk orientert

Andre opplysninger

Det åpnes for påmelding i februar 2017 på www.nevsom.no

Praktiske henvendelser: Rettes til Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier, Oslo Universitetssykehus Ullevål (NEVSOM) eller til kursleder.

Kurskomite
 • Berit M. Hjelde Hansen (Kursleder)
 • Karoline Cecilie Lode-Kolz (Kursleder)
 • Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
 • Anders S. Alme
 • Stine Knudsen

Mandag 30. oktober

09:00

Søvnfysiologi i et utviklingsperspektiv. Søvnens betydning for utvikling, vekst og helse.

Foreleser: Karoline Lode-Kolz

10:30

Kaffepause.

11:00

Vanlige søvnforstyrrelser hos barn – hvordan forebygge? Gode søvnvaner hos småbarn, skolebarn og

ungdom. Foreleser: Eli Sørensen

11:45

Lunsj.

12:45

Søvnsykdommer hos barn – oversikt og forekomst. Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer i

spesifikke pasientgrupper: utviklingsforstyrrelser/autisme, habilitering, syndromer, somatiske tilstander. Effekt av medisiner på søvn som tas av barn og ungdom. Foreleser: Anders Steinsvik Alme

13:30

Kaffepause.

14:00

Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer i spesifikke pasientgrupper forts.

15:00

Utredning av søvnsykdommer: Søvndagbok , Søvnighetsskala Epworth, PV, PSG, MSLT, aktigrafi, DIM

Light Melatonin Onset (DLMO). Indikasjon for de ulike undersøkelsene. Foreleser: Karoline Lode-Kolz

Tirsdag 31. oktober

08:30

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn, oversikt utredning og behandling.

Apnøer (sentrale, obstruktive), hyponøer, upper airway resistance syndrome, sentralt hypoventilasjonssyndrom (Ondine).

Foreleser: Hanne Berdal

09:15

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser – forekomst, kliniske karakteristika og

behandlingsalternativer.

Foreleser: Mikaela Gjerstad

10:00

Kaffepause.

10:30

Insomni og døgnrytmeforstyrrelser – forekomst, samvariasjon og ulikheter.

Behandling av døgnrytmeforstyrrelser. Foredragsholder ikke avklart.

11:15

Søvn og epilepsi. Nattlig epilepsi eller parasomnier? Kliniske kjennetegn og utredning, videoer?

Foredragsholder ikke avklart.

12:00

Lunsj.

13:00

Hypersomnier- IH, narkolepsi, KLS – utredning og behandling.

Nevsoms forskningsprosjekt, tilrettelegging skole/arbeid.

Foreleser: Stine Knudsen, Hilde Andresen

14:30

Kaffepause.

14:45

Søvn og psykisk helse: psykiatri og søvn.

(ADHD, tics/Tourettes, depresjon, psykoselidelser, angstlidelser, PTSD og søvn). Farmakologiske behandlingsalternativer, effekt av psykofarmaka på søvn.

Foreleser: Berit Hjelde Hansen

Onsdag 1. november

08:30

Sammensatte sykdommer: kasuistikk fx Prader Willy.

Multidisiplinær konsultasjon som utrednings og behandlingsmodell?

SForelesere/panel: Karoline Lode-Kolz, Berit Hjelde Hansen, Stine Knudsen, Anders Steinsvik Alme, Hanne Berdal

10:00

Kaffepause.

10:15

Ikke-farmakologisk behandling: ved parasomnier (Image Rehearsal, planlagte oppvåkninger mm). CBT-I.

12:00

Lunsj.

13:00

CBT-I fortsetter. Workshops? Trening i grupper?

Foredragsholder ikke avklart.

13:45

Vi har ikke sovet på 6 år! Et foreldreprogram for å lære barn med autisme gode søvnvaner.

 • Datainnsamling; søvndagbok - spørreskjema - intervju, hva er problemet?
 • Målvalgsprosessen; hva vil foreldrene oppnå ved søvntreningen
 • Metodevalg; utarbeidelse av behandlingsprogram som foreldre vil utføre
 • Gjennomføring av søvntrening + datainnsamling
 • Evaluering og evt. justering av mål eller metode
 • Videre oppfølging
 • Presentasjon av data og drøfting av resultater

Foreleser: Anne Marit Bygdnes

14:15

Melatonin – farmakologiske egenskaper, hva vet vi og hva vet vi ikke om bivirkninger og

effekt i ulike populasjoner. Annen farmakologisk behandling av insomni/søvnforstyrrelser/parasomnier hos barn og ungdom (oppdatering av forskningsfeltet).

Foreleser: Anders Steinsvik Alme

14:30

Kaffepause.

15:30

Avsluting. Evaluering.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 22t
 • Gjelder emne:
  • Søvnsykdommer

Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 18t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 22t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 22t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 22t
 • Gjelder emne:
  • Søvnsykdommer

Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 22t
Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 18t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 22t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 22t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 22t

Informasjon

Kursnr 31644
Dato 30.10.17 - 01.11.17
Sted 
Auditoriet, Nydalen, Oslo
Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP
Gullhaugveien 1-3, (inngang fra Sannakerveien)
Nydalen
0405 OSLO
NORGE
Maks antall deltakere 80

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.10.17
Deltakerkategori
Deltaker 4 300 kr
For påmelding trykk her (ekstern)