Psykofarmakologi for leger i BUP: Når medisiner er en del av behandlingen

Målgruppe

Leger i bup, både LIS og spesialister.

Læringsmål

Kurset skal gi beslutningsstøtte i vurderingsprosessen knyttet til bruk av psykofarmaka som ledd i behandling av barn og unge.

Innhold
  • Dag 1: Psykotiske tilstander hos barn og unge og psykofarmakologi (2. februar 2017)
  • Dag 2: ADHD og psykofarmakologi (1. juni 2017)
  • Dag 3: Affektive lidelser og psykofarmakologi (19. oktober 2017)
  • Dag 4: Komplekse traumer og psykofarmakologi (Vår 2018)
  • Dag 5:Farmakologisk behandling og oppfølging fra 2. linjen til 1. linjen (Høst 2018)
Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 1200,- per kursdag.

Oppstart Dag 1, 2. februar 2017. Alle samlinger kl. 09.00-15.30.

Kurskomite
  • Melanie Sissel Ekholdt Huynh (Kursleder)
  • Rune Tvedte
  • Ingunn Ertzeid

Torsdag 2. februar

Psykotiske tilstander hos barn og unge og psykofarmakologi
09:00

Åpning av kurset.

RBUP leder og kursansvarlige

09:15

Barn og unge med psykotiske tilstander, medisinering i poliklinikk, kasuistikk og drøfting.

Terje Lund, overlege, BUP Foll, Ahus

10:00

Pause.

10:30

Barn og unge med psykotiske tilstander, medisinering i avdeling, kausistikk og drøfting.

Maj Roland, overlege i Ungdomsseksjonen, OUS

11:15

Lunsj.

12:15

Psykofarmakologi og barn og unge med psykoser: Når barne- og ungdomspsykiatere kontakter RELIS.

Karen A. Boldingh Debernard, farmasøyt, RELIS Sør-Øst

13:15

Medisinering av barn og unge med alvorlig sinnslidelse - Et system perspektiv.

Trude Fixdal, avdelingsleder, BUP-avd, OUS

14:00

Pause.

14:15

Tverrfaglig samarbeid ved medisinering, noe mer enn bare administrering.

Rune Tvedte, psykiatrisk sykepleier, BUPA, Vestre Viken

15:00

Oppsummering av dagen, med deltakere fra salen og brukerrepresentant.

Torsdag 1. juni

ADHD og psykofarmakologi
09:00

Introduksjon v/kurslederne.

09:15

ADHD forskning - en oppsummering med fokus på psykofarmakologi: virkning og bivirkninger.

10:00

Pause.

10:30

Kvalitative studier ADHD medikasjon - "subjektive bivirkninger". Hvordan kan de kartlegges?

11:15

Lunsj.

12:15

ADHD-medikasjon i et avdelingsperspektiv.

13:15

ADHD-medikasjon i en poliklinisk setting.

14:15

Statens legemiddelverk.

15:15

Oppsummering.

Videreutdanning

Psykiatri,  Valgfrie kurs: 30t

Etterutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 30t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 30t

Informasjon

Kursnr 31647
Dato 02.02.17 - 01.10.18
Sted 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP
Gullhaugveien 1-3, (inngang fra Sannakerveien)
Nydalen
0405 OSLO
NORGE
Maks antall deltakere 50
Kurseier 
  • Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP
Praktiske henvendelser
Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP

Påmelding

Påmeldingsfrist 17.01.17
For påmelding trykk her (ekstern)