Laboratoriekurs i endokrinologi

Laboratory course in endocrinology

Målgruppe

Leger under utdanning i endokrinologi (O) og medisinsk biokjemi. Kurset er også aktuelt for leger i indremedisin, barnesykdommer, gyenkologi og andre som behandler pasienter med endokrine sykdommer.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kjenne til de viktigste analyseprinsippene for måling av hormoner. De skal kjenne de vanligste kvalitetskontrolltiltakene i laboratoriet og analyseresultatenes pålitelighet. De skal også kjenne til vanlige feilkilder og hvordan disse kan unngås. Deltakerne skal også ha kjennskap til vanlige molekylærbiologiske metoder.

Arbeidsmåter

Kurset består av praktiske øvelser innen hormonell biokjemi/molekylær endokrinologi og forelesninger.

Kurskomite
 • Per Medbøe Thorsby (Kursleder)

Mandag 6. november

10:00

Velkommen

Kursorientering

10:10

Preanalytiske forhold

 • Rekvirering av analyser
 • Kommunikasjon mellom rekvirent og laboratorium
 • Biologiske rytmer
11:15

Kromatografi

 • Prinsipper
 • Separasjon
 • Deteksjon
 • Eksempler
12:00

Lunsj med blodprøvetaking

12:45

Immunoassays

 • Analyseprinsipper
 • Merking av ligand
 • Separasjon fritt/bundet hormon
 • Interferens i analysen
13:30

Pause

13:45

Immunoassays fortsetter

14:30

Pause

14:45

Molekylærendokrinologiske analyser

15:30

Prøvesvar

16:00

Slutt

Tirsdag 7. november

08:30

Tyreoideafunksjonsprøver. Prinsipper og fallgruver.

09:30

Praktiske laboratorieøvelser

Gruppe 1: ELISA, analyse egenutført 2 t

Gruppe 2: Molekylærbiologi Fiske DNA PCR Sekvesnering 1, 5 t

Mottak, preanalyse 30 min

11:30

Lunsj

12:15

Praktiske laboratorieøvelser forts.

Gruppe 1: Demonstrasjon-LC MS/MS 30 min

Gruppe 2: Immulite: lot til lot variasjon etc 30 min

13:00

Måling av benmasse

Biokjemiske benmarkører

15:00

Akkreditering

15:30

Prøvesvar

16:00

Slutt

Onsdag 8. november

08:30

Insulinresistens/glukose-clamp

09:30

Demonstrasjon av glukose-clamp

10:30

Kjønnshormoner

PCO, hirsutisme og testosteronmangel

11:30

”Fallgruber” – eksempler fra labben

12:15

Lunsj

13:00

Funksjonstester

14:00

Følge en prøve fra mottak til svarrapport

14:30

Pediatrisk endokrinologi

Vekst, pubertet og CAH

15:00

Sensitivitet og spesifisitet

15:30

Prøvesvar

16:00

Slutt

Torsdag 9. november

08:30

Referanseområder

 • Fritt hormon/bindeproteiner
 • Medikamenter
 • Effekter av non-endokrine sykdommer
09:30

Kromatografi, eksempler

10:00

Praktiske laboratorieøvelser

Gruppe 2: ELISA, analyse egenutført 2 t

Gruppe 1: Molekylærbiologi DNA fisking PCR Sekvesnering 1, 5 t

Mottak, preanalyse 30 min

12:00

Lunsj

Endokrinologisk torsdagsmøte (starter 1215)

13:00

Praktiske laboratorieøvelser forts.

Gruppe 2: Demonstrasjon-LC MS/MS 30 min

Gruppe 1: Immulite: lot til lot variasjon etc 30 min

13:30

Molekylærendokrinologiske analyser

 • Cellekultur
 • Proteinanalyser
 • Autoantistoff-analyser
14:45

Måling av HbA1c. Nye standarder, nye svar?

15:15

Prøvesvar

16:00

Slutt

Fredag 10. november

08:30

Thyreoideadiagnostikk

 • Scintigrafi
 • UL
10:30

Gjennomgang av praktiske laboratorieøvelser og genotyping

11:45

Dopingkontroll, dopinganalyser

12:30

Lunsj / Utdeling av kursprøve

13:00

Utdeling av kursprøve.

13:30

Slutt

Videreutdanning

Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 30t
Endokrinologi,  Obligatoriske kurs: 30t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 30t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 30t

Etterutdanning

Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 30t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 30t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 30t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 30t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 30t

Informasjon

Kursnr 31700
Dato 06.11.17 - 10.11.17
Sted 
Hormonlaboratoriet
OUS - Aker
Trondheimsvn 235
0514 OSLO
NORGE
Antall kurstimer 30t
Maks antall deltakere 14
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinske fakultet i Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 06.09.17
Deltakerkategori
Lege 7 000 kr
Ikke lege 14 000 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 25.10.17
Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no