Hormonlaboratoriets endokrinologikurs for allmennpraksis

Målgruppe

Leger i allmennpraksis.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakeren kunne diagnostisere og utrede de vanligste endokrine sykdommer i allmennpraksis.

Kurskomite
 • Per Medbøe Thorsby (Kursleder)
 • Ellen Marie Haave
 • Louise Johanne Koren Dahll

Mandag 8. mai

09:00

Kursåpning

09:10

Introduksjon.

 • Endokrine reguleringssystemer.
 • Hormoners virkningsmekanismer.
09:35

Måling av hormoner

 • Analysemetoder
 • Feilkilder
 • Fri eller total hormonkonsentrasjon
 • Referenseområder og kvalitetssikring
10:00

Kaffe

10:15

Hypofysesykdommer

11:00

Endokrin hypertensjon

11:30

Lunsj

12:00

Lunsj-kasuistikk

12:30

Høy og lav kortisol

13:15

Genetiske analyser i endokrinologien

13:45

Kaffe

14:00

Pubertet og lengdevekst

14:45

Prøvesvar - kasuistikk

15:30

Slutt

Tirsdag 9. mai

09:00

Tyreoidea

 • Fysiologi og patofysiologi
 • Hva skal vi måle?
09:45

Hypotyreose-behandling

10:35

Kaffe

10:50

Graves` sykdom

11:40

Endokrin øyesykdom

12:00

Lunsj

12:45

Tyreoidea og graviditet

13:15

Subakutt/silent tyreoiditt

13:35

Kaffe

13:50

Tyreoidea-scintigrafi. Behandling med radioaktivt jod

14:15

Utredning av tyreoideaknuter

15:00

Kaffe

15:15

Tyreoideakirurgi

Oppfølging etter operert tyreoideacanser - fra primærlegens synspunkt

15:45

Sammenfatning / diskusjon

Onsdag 10. mai

09:00

Prøvesvar

09:15

Andrologisk endokrinologi

10:00

Kaffe

10:15

Gynekologisk endokrinologi

11:00

Kaffe

11:15

Infertilitet og menopause

12:00

Lunsj

12:45

Osteoporose

13:30

Pause

13:45

Hyperkalsemi og hyperparatyreose

14:30

Kursevaluering og kursbevis

14:45

Slutt

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 25t
 • Gjelder emne:
  • Endokrinologi

Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 20t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 25t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 25t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 15t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 25t
 • Gjelder emne:
  • Endokrinologi

Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 20t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 19t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 25t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 25t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 15t

Informasjon

Kursnr 31723
Dato 08.05.17 - 10.05.17
Sted 
Endokrinologisk pliklinikk, Bygg 98, OUS Aker (Sinsen)
OUS - Aker
Trondheimsvn 235
0514 OSLO
NORGE
Antall kurstimer 25t
Maks antall deltakere 40
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinske fakultet i Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 20.03.17
Deltakerkategori
Lege 4 300 kr
Ikke lege 8 600 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 22.04.17
Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no