Ultralyd hals for Bryst- og Endokrin kirurgi

Målgruppe

Leger i spesialitsutdanning og spesialister i bryst- og endokrinkirurgi.

Læringsmål

Opplæring i ultralydsundersøkelse og ultralydveiledet prøvetakning i diagnostikk og oppfølging av thyreoidea- og parathyreoidealidelser.

Andre opplysninger
Kurskomite
  • Kristin Helset (Kursleder)

Torsdag 21. september

10:00

Velkommen.

10:10

Ultralyd hals. Basal teknikk. Normale og patologiske funn. Arne Heilo.

10:50

Finnålsbiopsi og cytopatologisk undersøkelse. Thyreoidea og lymfeknuter. Eva Sigstad.

11:20

Pause.

11:30

Ultralyd og cytologi i diagnostikk av thyreoideatumores. Kristin Helset.

12:10

Spørsmål og diskusjon.

12:30

Lunsj.

13:15

Ultralyd hals av kirurg

14:00

Introduksjon til ultralydapparater og inndeling i grupper for praktiske øvelser.

14:20

17:00

Slutt for dagen.

20:00

Felles middag.

Fredag 22. september

09:00

Ultralyd av lymfeknuter og okale residiv. Arne Heilo.

09:30

Nucleærmedisinske undersøkelser ved cancer tyreoidea og residiv. Martin Biermann.

10:30

Praktisk ultralydundersøkelse på pasienter.

12:30

Lunsj.

13:30

Kasuistikker. Bildebeskrivelse og bedømmelse. Inga Lena Nilsson og Kristin Helset.

14:20

Evaluering.

14:30

Slutt.

14:30

Slutt.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 15t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 15t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 15t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 15t

Informasjon

Kursnr 31754
Dato 21.09.17 - 22.09.17
Sted 
21/9 Nevrosenteret NSU2, 22/9 Medisinsk Teknisk forskningssenter MTKR2
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 TRONDHEIM
NORGE
Antall kurstimer 15t
Maks antall deltakere 25
Kurseier 
  • Den norske legeforening
  • Det medisinske fakultet - NTNU

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.08.17
Deltakerkategori
Lege 3 300 kr
Ikke lege 6 600 kr

Avmelding