Fordøyelsessykdommer for indremedisin. Nettkurs med samling - høst

Medical gastroenterolgy

Målgruppe

Leger i spesialisering i indremedisin (obligatorisk)

Læringsmål

Etter kurset skal legene som spesialiserer seg indremedisin ha de nødvendige basale kunnskaper om medisinsk gastroenterologi for å kunne iverksette diagnostikk og behandling i akutte situasjoner samt kjenne til nødvendig utredning og muligheter for optimal behandling av gastroenterologiske sykdommer.

Innhold

Kurset dekker disse temaene:

 • Øsofagus
 • Ventrikkel
 • Tynntarm
 • Tykktarm
 • Lever
 • Pankreas
Påmelding

Du melder deg på kurset ved å gå til følgende side:

https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs

Når du er innlogget der, går du til høyre meny og klikker på "Som medlem". Du kommer da som innlogget til nettkursportalen. Gå så til fanen kurs/obligatoriske kurs. På listen finner du grunnkurs i fordøyelsessykdommer, en variant for kirurgi og en for indremedisin. Meld deg inn i kurset via rett samling.

Du vil ikke motta bekreftelse på påmelding fra koordinatorkontoret, du møter bare på samlingen du er påmeldt til. Husk å signere presenslisten!

Følg for øvrig instrukser på nettsiden. Faktura sendes ut etter at samlingene er fullført.

Andre opplysninger

Legeforeningen har i samarbeid med en rekke spesialister ved universitetssykehusene og andre sykehus utviklet et kurs i medisinsk gastroenterologi. Hovedredaktører for kurset har vært Odd Helge Gilja og Trond Engjom, Haukeland Universitetssykehus, og Lars Aabakken, OUS.

Nettdelen har et omfang på 22 timer og består av e-læringsmoduler som kan tas uavhengig av tid og sted, bare du har tilgang til en pc med nettoppkopling. Kurset avsluttes med en regional samling på én dag. Den regionale samlingen vil bestå av praktiske øvelser og gjennomgang av kasuistikker. For å få godkjent kurset må hele internettdelen av kurset være gjennomført og bestått. I tillegg må alle deltagerne sende inn en kasuistikk og møte til den regionale samlingen som også vil bli avsluttet med en evaluering av hele kurset.
Selv om dette er et nettkurs der det fysiske fraværet fra avdelingen bare vil være én dag, forutsettes det at deltakerne får permisjon med lønn som for vanlige kurs for å gjennomføre nettdelen av kurset.

Du melder deg på samling ved å gå til følgende side:

https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs

Når du er innlogget der, går du til høyre meny og klikker på "Som medlem". Du kommer da som innlogget til nettkursportalen. Gå så til fanen kurs/obligatoriske kurs. På listen finner du grunnkurs i fordøyelsessykdommer, meld deg inn i kurset via rett samling.

Du vil ikke motta bekreftelse på påmelding fra koordinatorkontoret, du møter bare på samlingen du er påmeldt til. Husk å signere presenslisten!

Følg for øvrig instrukser på nettsiden. For teknisk støtte kontakt nettkurs@legeforeningen.no.

Merk at faktura for kurs sendes ut etter at samlingene er fullført.

Tidsrom

Det forutsettes at alt det teoretiske stoffet er gjennomgått før samlingene som gjennomføres i juni og desember. Deltakerne skal fortrinnsvis reise til samlingen i den regionen der de arbeider.

Kurskomite
 • Odd Helge Gilja (Kursleder)
 • Lars Aabakken
 • Trond Engjom

Videreutdanning

Indremedisin,  Obligatoriske kurs: 30t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 30t

Informasjon

Kursnr 31770
Dato 30.09.17 - 15.12.17
Sted 
internettkurs med samlinger
Antall kurstimer 30t
Maks antall deltakere 150
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinsk-odontologiske fakultet - UIB

Påmelding

Påmeldingsfrist 15.09.17
Deltakerkategori
Lege 7 000 kr
For påmelding trykk her (ekstern)

Avmelding