NETTKURS: Respirasjonsbehandling av nyfødte

Målgruppe

•Leger i utdanning mot spesialist i barnemedisin (valgfritt kurs)

•Leger i utdanning mot spesialist i anestesi (valgfritt kurs)

•Sykepleiere som arbeider i nyfødtavdelinger / (barne)- intensivavdelinger

•Studenter tilknyttet spesialutdanning i nyfødt/intensiv- sykepleie.

Læringsmål

Mange pasienter i nyfødtavdelinger har behov for respirasjonshjelp i form av high flow, cpap eller respiratorbehandling. Utfordringer for premature er i stor grad knyttet til lunge-funksjon, og både lunge-tilstand og behandlingen som gis antas å ha stor betydning for sykelighet og overlevelse på kort og lang sikt.

Det finnes lite tilgjengelig evidens basert kunnskap og behandlingsretningslinjer om hvordan pustehjelp skal gis til syke nyfødte- særlig premature. Lærebøker er ofte lite praktisk rettet og har begrenset nytte i en klinisk hverdag. I «Nettkurs i respirasjonshjelp for nyfødte» ønsker vi å gi en praktisk gjennomgang av vanlige lungeproblemer og hvordan respirasjonsbehandling gis i praksis.

Kurset er opprettet av en kursledelse bestående av leger og spesialsykepleiere/høyskole-lektorer med lang erfaring i klinisk nyfødtmedisin og undervisning av helsepersonell som behandler syke nyfødte.

Innhold
 • Foredrag med audio (iSpring-format).
 • Nedlastbare handouts. (PDF format).
 • Tester for hver modul med minimum score for å bestå.
 • Diskusjonsforum for kursdeltakere.

Obligatorisk kurs-forløp fra modul 1-10 (til sammen 17,5 timer) som må fullføres i rekkefølge. Frivillige moduler for spesielle problemstillinger og spesifikt MTU utstyr (7 timer). «den nye- Respiratorhåndboka». E bok og bok i lommeformat med praktisk gjennomgang av respirasjonsbehandling av syke nyfødte. Facebook-gruppe: «Nettkurs i respirasjonsbehandling av syke nyfødte».

Temaoversikt
 • Modul 1: Introduksjon. Læringsmål.
 • Modul 2: Generelt om lunger og noen tilstander. Læringsmål
 • Modul 3: Monitorering av barn med pusteproblemer. Læringsmål.
 • Modul 4: Non Invasiv Pustehjelp til nyfødte. Læringsmål.
 • Modul 5: Genrelt om respiratorbehandling. Læringsmål.
 • Modul 6: Intubering. Læringsmål.
 • Modul 7: Overtrykksventilasjon på konvensjonell respirator. Læringsmål.
 • Modul 8: Smertelindring og ernæring hos barn på respirator.
 • Modul 9: Akutte hendelser hos barn på respirator. Læringsmål.
 • Modul 10: Sykepleierens oppgaver for barn som får pustehjelp. Læringsmål.
 • Modul 11: Høyfrekvens-ventilasjon. Læringsmål.
 • Modul 12: Pulmonal hypertensjon/persisterende føtal sirkulasjon. Læringsmål.
 • Modul B: VN 500 respiratoren. Læringsmål.
 • Modul C: Leoni respiratoren. Læringsmål.
 • Modul D: Senormedics-respiratr. Læringsmål.
Andre opplysninger

Form og tilgjengelighet: Nettkurs på plattformen Schoology. Kurset er tilgjengelig fra 1 febr.2017. Kursdeltakere har tilgang til kurset så lenge kurset er tilgjengelig på Schoology- også etter at de har avsluttet kurset.

Påmelding: Påmelding skjer på nettstedet www.schoology.com. For nye brukere: Det opprettes ny bruker med student-rolle. Kurs-kode nødvendig for å melde seg på kurset er: 22N8S-XMF8W

OBS! det bør sendes en mail til nettkurs@barnehelsa.no med personalia for raskere tilgang til kurset.

Kursledelsen vil etter påmelding ta kontakt og åpne for deltakelse. Deltakelse for DNLF kurs og NSF kurs opprettes umiddelbart. Betaling for kurset skjer før kursbevis sendes ut. Deltakelse fra høyskoler opprettes etter avtale med skolen. Kursdeltakere fra andre Skandinaviske land får tilgang til kurset etter registrert innbetaling. «Respiratorhåndboka» er tilgjengelig elektronisk etter gjennomført modul 4 i kurset. Papirversjonen sendes når kursavgift og avgift for boka er betalt.

Kurskomite
 • Bjørn Edvin Øglænd (Kursleder)
 • Siv Fredly
 • Solfrid Steinnes
 • Mari Oma Ohnstad
 • Marit Dalen

Videreutdanning

Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 17t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 6t

Etterutdanning

Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 17t

Informasjon

Kursnr 31788
Kurseier 
 • Oslo universitetssykehus HF
Praktiske henvendelser
Oslo universitetssykehus HF

Påmelding

Deltakerkategori
Deltaker 2 500 kr
For påmelding trykk her (ekstern)