Fra Kunnskap til kompetanse på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge

Målgruppe

Helsepersonell som jobber med diagnostikk, utredning og behandling av overvekt og fedme.

Læringsmål

Heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge.

Andre opplysninger

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos de involverte faggrupper. Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge. Vi tilbyr dette kurset til helsepersonell i alle regionale foretak i Norge.

Kontaktperson: Linda Mathisen, Nasjonal kurskoordinator, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, e-post: linda.mathisen@siv.no, tlf. 33 34 25 89

Siste kursdag er 14. september 2017.

Kurskomite
  • Samira Lekhal (Kursleder)
  • Linda Mathisen

Onsdag 16. august

10:00

Velkommen.

10:15

Rolle, forebygging og behandling.

11:00

Pause med frukt.

11:15

Diagnose og utredning.

12:00

Lunsj.

12:45

Diagnose og utredning.

13:30

Riktig og balansert kosthold - introduksjon.

14:15

Pause med frukt.

14:30

Riktig og balansert kosthold - kartlegging og samtale.

15:15

Riktig og balansert kosthold - www.kostverktoyet.no

Torsdag 17. august

09:00

Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt.

10:00

Pause med frukt.

10:15

Meningsfull fysisk aktivitet - Motivasjon og mestring.

11:00

Samtalekunst - Den vanskelige førstesamtalen.

11:45

Lunsj.

12:30

Samtalekunst - Motiverende samtale.

13:15

Pause med frukt.

13:30

Samtalekunst - Atferdsendring.

15:15

Oppsummering.

Torsdag 14. september

10:00

Velkommen - plan for dagen.

10:15

Samtalekunst - Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd.

11:15

Pause med frukt.

11:30

Samtalekunst - Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd.

12:30

Lunsj.

13:15

Egne erfaringer - presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum.

14:15

Pause med frukt.

14:30

Egne erfaringer - presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass forts.

15:30

Oppsummering/ta med hjem budskap.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 19t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 19t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 19t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 19t

Informasjon

Kursnr 31835
Dato 16.08.17 - 17.08.17
Sted 
Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2, Oslo
Maks antall deltakere 150
Kurseier 
  • Helse Sør-Øst RHF
Praktiske henvendelser
Sykehuset i Vestfold HF

Påmelding

Deltakerkategori
Deltaker 1 700 kr
For påmelding trykk her (ekstern)